Gwasanaethau

Ar gyfer unigolion

 • Prynu a gwerthu tai
 • Ewyllysiau a gweinyddu ystadau
 • Pwerau atwrnai parhaol a materion yn y Llys Gwarchodol
 • Teulu
 • Trosedd
 • Hawliadau yn y Llys Sirol

Ar gyfer busnesau

 • Prynu a gwerthu busnesau
 • Eiddo masnachol
 • Cyflogaeth
 • Cyfreithia sifil
 • Amaethyddiaeth
 • Methdalaeth

Ond os nad ydyw eich mater yn disgyn o fewn un o’r categoriau uchod efallai gallwn dal eich helpu felly cysylltwch â ni.

Achrediadau

‘Mae gennym yr achrediadau ac ‘rydym yn aelodau o’r canlynol (Mae * yn dynodi aelodaeth unigol):

 • Safon Trawsgludo
 • Marc Ansawdd Arbenigol
 • Cyfreithiwr ar ddyletswydd yng ngorsaf yr heddlu a’r llŷs Ynadon*
 • Cytundeb Cymorth Cyfreithiol: Trosedd
 • Cyfreithwyr i’r Henoed*
 • Cymdeithas Cyfraith Amaethyddol*
 • Notari Cyhoeddus*

Wrth barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i'r defnydd o cwcis. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close