Gwasanaethau

Ar gyfer unigolion

 • Prynu a gwerthu tai
 • Ewyllysiau a gweinyddu ystadau
 • Pwerau atwrnai parhaol a materion yn y Llys Gwarchodol
 • Teulu
 • Trosedd
 • Hawliadau yn y Llys Sirol

Ar gyfer busnesau

 • Prynu a gwerthu busnesau
 • Eiddo masnachol
 • Cyflogaeth
 • Cyfreithia sifil
 • Amaethyddiaeth
 • Methdalaeth

Achrediadau

‘Mae gennym yr achrediadau ac ‘rydym yn aelodau o’r canlynol (Mae * yn dynodi aelodaeth unigol):

 • Safon Trawsgludo
 • Marc Ansawdd Arbenigol
 • Cyfreithiwr ar ddyletswydd yng ngorsaf yr heddlu a’r llŷs Ynadon*
 • Cytundeb Cymorth Cyfreithiol: Trosedd
 • Cyfreithwyr i’r Henoed*
 • Cymdeithas Cyfraith Amaethyddol*
 • Notari Cyhoeddus*

Ond os nad ydyw eich mater yn disgyn o fewn un o’r categoriau uchod efallai gallwn dal eich helpu felly cysylltwch â ni.