Hafan

COVID-19

‘Rydym yn hyderus y byddwn yn gallu parhau i wasanaethi ein cleientiaid yn ystod yr argyfwng, heb beryglu iechyd ein cleientiaid a staff. Mae ein gweithdrefnau a sustemau cyfrifiadurol yn ein galluogi i barhau i weithredu ar faterion cyfredol a derbyn cyfarwyddiadau newydd.

‘Rydym yn dilyn cyngor a chanllawiau’r llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan gynnwys yr anghenraid i ymbellhau yn gymdeithasol. Gall y cyngor swyddogol newid ar unrhyw adeg.

Bydd ein swyddfeydd yn aros ar agor am y tro, tan fydd newid yn y cyngor swyddogol, ond fydd llai o’n cyd-weithwyr yn bresennol yn ein swyddfeydd. Byddant yn ateb y ffon ac yn arolygu’r post. Gallant dderbyn negeseuon neu eich cyfeirio at y person sy’n delio a’ch mater. Cysylltwch â’r person sy’n delio a’ch mater yn uniongyrchol os oes gennych eu manylion cyswllt.

Bydd rhai o’n cyfreithwyr a chyd-weithwyr yn gweithio o adre, yn unol â chyngor swyddogol. Gofynnwn i chi gysylltu dros y ffon neu drwy e-bost; gellir trefnu cyfarfod dros Skype os oes angen. Os oes rhaid cysylltu wyneb yn wyneb bydd angen gwneud trefniadau arbennig.

Gofynnwn i chwi beidio ag ymweld â’n swyddfeydd oni bai ei fod yn hollol angenrheidiol. Os oes angen dychwelyd dogfennau yna gofynnwn i chwi eu postio neu eu rhoi trwy ein blwch llythyrau, yn ystod neu du allan i oriau swyddfa.

Diolchwn i’n holl gleientiaid a chyd-weithwyr am eu cydweithrediad yn ystod yr argyfwng.

23ain o Fawrth 2020

Mae Carter Vincent yn cynnig ystod eang o wasanaethau cyfreithiol i gleientiaid yng Ngogledd Cymru a thu hwnt.

Ffurfiwyd Carter Vincent LLP yn 2011 yn dilyn uno cwmnïau Carter Vincent Jones Davis o Fangor a John Bellis & Co. o Benmaenmawr a Llanfairfechan.

Ein nod ydyw cynnig gwasanaethau cyfreithiol am gost resymol i unigolion, busnesau a chyrff eraill. Os oes angen cymorth arnoch hefo mater cyfreithiol beth am gysylltu â ni i weld os gallwn eich helpu.

Achrediadau

Logo Safon Trawsgludo Cymdeithas Cyfreithwyr
Criminal Defence Service Logo

Wrth barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i'r defnydd o cwcis. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close