Polisi Preifatrwydd

Polisi Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis y mae’r gwefan yn eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol. Mae dau fath o gwci: dim ond yn ystod eich ymweliad â’r safle y defnyddir cwcis ‘sesiwn’ ac maent yn cael eu dileu pan fyddwch yn cau’r porwr. Mae cwcis ‘parhaus’ yn cael eu cadw am gyfnod penodol ar eich cyfrifiadur a gellir eu hailddefnyddio pan fyddwch yn ail ymweld â’r safle.

Mae’r wybodaeth a gynhwysir o fewn cwcis yn caniatáu i’r wefan i weithio’n well, er enghraifft yn caniatáu i ni adnabod pa iaith yr ydych wedi ei ddewis, fel nad oes angen i chi dynodi’r gosodiadau hyn wrth symud o dudalen i dudalen.

Ni chaiff data ei ddefnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddiwr yn bersonol.

Mae modd gwrthod derbyn cwcis neu eu diddymu drwy osodiadau eich porwr. Os ydych yn dewis gwrthod derbyn cwcis yna ni fydd rhai elfennau o’r wefan yn gweithio cystal. I ddysgu mwy am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i wefan www.allaboutcookies.org.

Dyma restr o’r cwcis y mae’r gwefan hon yn ei ddefnyddio:

Cwci Enw Defnydd Yn Darfod
Iaith Dewisiedig qtrans_front_language Defnyddir y cwci hwn i gofio’r iaith yr ydych wedi ei ddewis, neu’r gosodiad diofyn sy’n adlewyrchu gosodiad iaith eich porwr 1 blwyddyn o’ch ymweliad
Gwybodaeth am y sesiwn PHPSESSID Mae’r cwci hwn yn storio gwybodaeth dros dro sy’n caniatáu i’r wefan weithio. Nid yw’n cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol. Wrth i chi gau eich porwr
Gwybodaeth am y sesiwn DYNSRV Mae’r cwci hwn yn cael ei ychwanegu er mwyn cadw cydbwysedd ar y gwesteiwr, ac i benderfynu pa weinydd i’w ddefnyddio i fodloni defnydd yr ymwelydd. Ei amcan yw gwella perfformiad y wefan. Wrth i chi gau eich porwr
Rhybudd Cwci euCookie Mae’r cwci hwn yn cofio os ydych yn fodlon derbyn cwcis o’r wefan, hynny yw, os ydych wedi clicio ar ‘Derbyn’ ymddangosodd wrth i chi ymweld â’r wefan gyntaf Wrth i chi gau eich porwr

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os yw’r polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn diwygio’r dudalen hon.

Wrth barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i'r defnydd o cwcis. Mwy o wybodaeth

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close