Ein Cyfreithwyr

Carla Forfar

Carla ForfarCyfraith teulu, trosedd a phrynu a gwerthu eiddo ydyw prif feysydd ymarfer Carla. Mae hi yn arwain ein adrannau teulu a throsedd. Mae ar baneli cyfreithwyr ar ddyletswydd yng ngorsaf yr heddlu a’r llys ynadon. Mae’n gweithio o swyddfeydd Penmaenmawr a Llanfairfechan.

Yn ei hamser hamdden mae Carla yn mwynhau golff a theatr cerddorol.

carla.forfar@cartervincent.co.uk

Iestyn Harris

Iestyn HarrisMae Iestyn yn arwain ein adrannau cleient preifat a thrawsgludo. Yn ogystal mae’n gweithredu ym meysydd cyfreithia sifil a chyflogaeth. Mae’n aelod o Gyfreithwyr ar gyfer yr Henoed a Chymdeithas Cyfraith Amaethyddol. Mae Iestyn yn gweithio o swyddfeydd Bangor a Llanfairfechan.

Mae ei ddiddordebau hamdden yn cynnwys cerdded mynyddoedd a gweithgaredd awyr agored eraill.

iestyn.harris@cartervincent.co.uk

Hugh Davis

Hugh DavisPrif feysydd ymarfer Hugh ydyw cyfraith eiddo, cyfrethia sifil ac ewyllysau a gweinyddu ystadau. Mae hefyd yn delio â materion ym meysydd eiddo deallusol a methdalaeth. Mae Hugh yn mwynhau hwylio a gynt fu’n fynyddwr brwd; bu’n aelod o dîm achub mynydd Llanberis am bron i 40 mlynedd.

Mae’n Notari Cyhoeddus.

hugh.davis@cartervincent.co.uk
www.davis-notary.co.uk

Jade Flanagan

Jade FlanaganYmunodd Jade â Carter Vincent fel cyfreithiwr dan hyfforddiant yn dilyn grȃdd dosbarth cyntaf yn y gyfraith o Brifysgol Bangor. Mae ganddi ddiddordeb yng nghyfraith teulu ac mae hefyd un gweithredi ym meysydd prynu a gwerthu eiddo, ewyllysiau a gweinyddu ystadau.

Yn ei hamser hamdden mae Jade yn mwynhau cadw yn heini a phobi, gan gynnwys pobi cacennau i’r swyddfa!

jade@cartervincent.co.uk

Jennifer Brooksbank

Jennifer Brooksbank Ymunodd Jennifer a Carter Vincent ym mis Mawrth 2018 ac mae’n gweithio yn bennaf o swyddfa Penmaenmawr. Mae wedi gweithio yn y gorffenol i gwmni cyfreithwyr cenedlaethol yng Nghanolbarth Lloegr lle bu’n ymdrin a materion cyfraith yswiriant. Ei phrif meysydd ymarfer ydyw gwaith Cleientiaid Preifat a Chyfreitha Sifil.

Mae Jennifer yn aelod frwd o Gôr y Gwragedd Milwrol.

jennifer@cartervincent.co.uk

Aron Gwyn Williams

Aron Gwyn WilliamsGraddiodd Aron hefo graddau mewn Hanes a’r Gyfraith (dosbarth gyntaf) o Brifysgol Bangor cyn cwblhau’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol a gradd meistr yn y gyfraith, busnes a rheolaeth o Brifysgol y Gyfraith, yng Nghaer.

Cyn cychwyn fel Cyfreithiwr dan hyfforddiant bu’n gweithio fel cynorthwyydd i gwmni cyfreithwyr rhyngwladol yng Nghaerdydd, lle bu’n ymdrin ag amrywiaeth o waith masnachol. Wedi cwblhau ei gytundeb hyfforddiant hefo Carter Vincent a chymhwyso fel cyfreithiwr mae Aron yn gweithredu ym meysydd Cyfraith Eiddo. Profiant ac Ewyllysiau, Teulu a Chyfreithia Sifil.

Mae Aron yn mwynhau gwylio pêl-droed a rygbi, a chymdeithasu, yn ei amser hamdden.

aron@cartervincent.co.uk